Brev fra bestemor

Kategori Helse, sykehus og omsorg

Pleie- og omsorgsjokket

PPB Pleie- og omsorgssjokket

Velferdsstaten svikter! Mange opplever det nærmest som et sjokk når tidligere friske og oppe­gående familiemedlemmer ikke lengre klarer seg selv. Overraskelsen er ofte stor når man oppdager hvor begrenset tilbudet som ytes fra det offentlige er, og at man faktisk…

Les mer

Stoppe utnytting av pårørende

Valgkampsaker

Pleie og omsorg i institusjoner bygges ned og eldre må bo lengre hjemme. Hjemme­tjenestene fra kommunen er ofte langt fra tilstrekkelig. For å skjøte på et mangelfullt offentlig tilbud må de pårørende trå til. Pensjonistpartiet vil introdusere en rekke tiltak for å…

Les mer

Avvikle helse­foretaks­modellen

Valgkampsaker

Pensjonistpartiet vil tilbakeføre sykehusene under folkevalgt kontroll og sette en stopper for at ansvaret for liv og helse overlates til «ansiktsløse» byråkrater som ikke må stå til ansvar ovenfor befolkningen. Lokale sykehus, som Bærum sykehus, skal finansieres og videre­utvikles som…

Les mer

Hva skal trygghet koste?

Alarm

Høyere egenbetaling på Trygghetspakken I Handlingsprogrammet 2021 – 2024 foreslår kommunedirektøren å øke egenbetalingen for «Trygghetspakken» med over 50 % (fra 417 til 687 kroner pr. måned). Bærum kommune tilbyr innbyggerne en «Trygghetspakke» som inkluderer trygghetsalarm, brann- og røykvarsler, elektronisk…

Les mer

CAN må ikke nedlegges!

CAN ofres i Handlingsprogrammet 2021-2024 I kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2021-2024 går administrasjonen inn for å avvikle CAN (Centro Asistencial Noruego). Dette er et rehabiliseringssenter i Altea, Spania som er eiet av Bærum kommune. Kommunedirektøren hevder at å opprettholde rehabiliteringsplasser…

Les mer