Venneforening for CAN-senteret i Altea er stiftet

Brosjyre

Torsdag 18. april ble det avholdt stiftelsesmøte i Kommunegården Sandvika for en venneforening til CAN-senteret i Altea (Centro Asistencial Noruego SLU – Bærum kommunes opptrenings- og rehabiliteringssenter i Spania).

«Venner av CAN» er et initiativ hvor Bærums innbyggere kan bidra til å ta vare på og videreutvikle dette flotte stedet som har hjulpet mange bæringer med å kjempe seg tilbake til en bedre tilværelse etter at sykdom, ulykker eller andre helseutfordringer har rammet.

Venneforeningens hovedoppgave er å være talerør for CANs brukere og deres pårørende. Stifterne tror en aktiv og synlig venneforening vil ha en viktig påvirkningskraft i fremtidige diskusjoner om nytteverdien av CAN-senterets tjenester for Bærums befolkning.

Det var enighet om at «Venner av CAN» skal bestrebe seg på å bli oppfattet som en konstruktiv partner som bl.a. bidrar til en kunnskapsbasert og faktaorientert diskusjon om hvordan CAN kan bli en viktig brikke i kommunens strategi om at eldre skal bo lengst mulig i egen bolig. Opptrening, mestring og livsglede er nøkkelord i denne sammenheng.

Du finner mer informasjon om «Venner av CAN» og innmeldingsskjema på foreningens hjemmeside: