Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara

Oppgraderingen av Bærum sykehus stopper opp

I 2017 ble det besluttet at sykehuset i Bærum (sammen med Ringerike og Kongsberg sykehus) skulle inngå i et omfattende vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekt. Nå settes bremsene på grunnet kostnadsøkningen tilknyttet blant annet det nye sykehuset i Drammen.

At Bærum sykehus skal vedlikeholdes, utvides og oppgraderes er en av kjernesakene til Pensjonistpartiet i Bærum.

Les Kjell-Ole Heggland’s engasjerte innlegg i Budstikka her.