Mangfold og inkludering

Tillitsvalgte

Pensjonistpartiet henvender seg til alle som ønsker modenhet, innsikt og klokskap mer aktivt inn i politikken.  Våre tillitsvalgte bruker sin erfaring og kompetanse for å fremme Pensjonistpartiets politikk i Bærum kommunes ulike styrer, utvalg og råd.

Representanter i styrer, råd og utvalg

Pensjonistpartiets representanter i Bærumspolitikken

 • Portrettbilde
 • Hans Kristian Aag

 • Verv: Varamedlem til kommunestyret, Medlem av Bistand og Omsorg, Nestleder PP Bærum
 • T: 922 02 519
 • E: ha-aag@online.no
 • Les mer…

Styret i PP Bærum 2022-2024

 • Portrettbilde
 • Hans Kristian Aag

 • Verv: Nestleder PP Bærum, Medlem av Bistand og Omsorg, Varamedlem til kommunestyret
 • T: 922 02 519
 • E: ha-aag@online.no
 • Les mer…
 • Portrettbilde
 • Helge Bostad

 • Verv: Varamedlem styret PP Bærum, Varamedlem til Bistand og Omsorg, Varamedlem til kommunestyret
 • T: 951 18 340
 • E: hebostad@online.no
 • Les mer…