Brev fra bestemor

Stikkord Offentlig ordskifte

Pensjonister har det så bra…

Offentlig ordskifte

Pensjonistpartiet opplever at diskusjonene om seniorpolitikk for ofte er polarisert i to ytterpunkter.  Enten dreier det seg om stakkarslige, syke gamle som vanskjøttes på institusjoner – eller så fokuseres det på spreke pensjonister på vei til Gardermoen med golfsettet i…

Les mer