Diskusjoner og pressekonferanser

Faktaark

Her finner du PP Bærums kommentarer og synspunkter på aktuelle spørsmål i Bærum. Disse faktaarkene kan gi deg viktige alternative perspektiver på hva som foregår og hva som blir besluttet.

Fornebubanen – ingen genistrek

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (til venstre), og Bærums vararordfører Ole Kristian Udnes var svært glade da byvekstavtalen mellom Oslo og Akershus ble signert på Skøyen stasjon onsdag. Den sikrer finansieringen av Fornebubanen. FOTO: EVA GROVEN Bærum Høyre var i ekstase når Byvekstavtalen for hovedstadsregionen ble underskrevet: «Statlig bidrag til finansieringen av Fornebubanen var sikret!»…

Hvorfor Bærum sykehus må ut av Vestre Viken

Pensjonistpartiet i Bærum har siden 2015 hatt som mål å få frigjort Bærum sykehus fra Vestre Vikens favntak.  Pensjonistpartiet mener at Bærum sykehus skal bygges ut for å betjene en befolkning og befolkningsvekst som er blant de største i landet. Sykehuset har imidlertid siden Drammenskuppet i 2013 i stedet blitt drenert for kompetanse, vedlikeholdsmidler og…

Hva mener Pensjonistpartiet i Bærum om Seniorsentrene

I Bærum kommune har vi i dag 13 seniorsentre «Sett i et folkehelseperspektiv bidrar seniorsentrene med å legge til rette for at eldre søker fellesskap fremfor passivitet og ensomhet».  «Seniorsentrene spiller en viktig forebyggende rolle som det første trinnet i kommunens omsorgstrapp. Behovet for seniorsentrene som forebyggende arena vil bli ytterligere aksentuert i tiden som…