Bærum rådhus

Bli med

Hvorfor er ditt engasjement viktig?

«Jeg har det så bra – jeg har ingen grunn til å involvere meg i politikken!»

Dette er et utsagn vi ofte møter når vi snakker med folk om vårt politiske arbeid og vårt ønske om at seniorer engasjerer seg mer.

Få seniorer i politikken er et demokratisk problem

PP Bærum synes det er uheldig og et demokratisk problem at seniorer gjennomgående er underrepresentert på alle nivåer i politikken.  Mange unge fremadstrebende mennesker ser muligheter innen politikken med etterfølgende karriere innen offentlig forvaltning og/ eller i internasjonale organisasjoner.  Det er i og for seg utmerket at unge mennesker har ambisjoner og fremdrift, men disse må ikke få sette dagsorden alene.

Idealisme og høy selvtillit må bryne seg på innsikt og livserfaring

Vi husker vel alle tilbake til den perioden i vårt liv da vi hadde alle de riktige svarene og en usvikelig tro på at våre løsninger var de eneste rette.  Det er normalt og riktig at yngre mennesker utfordrer sine foresatte og etablerte sannheter. Slik har det alltid vært og slik skal det være, men i dagens digitaliserte verden, med bl.a. omfattende bruk av sosiale medier, har aktivister av ulik støpning og fasong mye større gjennomslagskraft enn det vi hadde når vi sloss for våre ideer. Tusenvis av mennesker kan mobiliseres i løpet av sekunder med noen få tastetrykk.  Presset som skapes kan bli enormt. 

Skal vi gå videre inn i fremtiden med gode og bærekraftige løsninger, må ungdommelig idealisme og høy selvtillit få brynt seg på seniorer som har erfart at virkeligheten er langt mer kompleks og langt mindre uselvisk enn det man trodde i yngre år. For å skape balanse og finne gode løsninger for fremtiden, må dagens seniorer engasjere seg i langt større grad enn hva våre foreldre behøvde.

Din kunnskap, dine erfaring og din livsvisdom er viktig!

Interessekonflikter eksisterer

Nesten daglig kan vi lese om tragiske eksempler på seniorpolitikk, eldreomsorg og et norsk helsevesen som ikke «skinner like blankt» som man burde kunne forvente i et av verdens rikeste land. I rettferdighetens navn må det sies at vi politikere har en særdeles vanskelig jobb med å prioritere behovene til ulike grupper i samfunnet. Særinteressene er mange, innflytelsesrike og godt organiserte. Kampen om oppmerksomhet og en andel av samfunnets tilgjengelige ressurser er intens. Hvis oljeepoken i norsk økonomi er på hell, må det forventes at temperaturen øker ytterligere.

Interessemotsetningene følger mange ulike skillelinjer i samfunnet – også demografiske. Dersom vi seniorer ikke makter å samle oss, vil vi før eller senere komme til kort på mange områder når «samfunnskaken» skal fordeles. Hvis vi ønsker å skape holdningsendringer i samfunnsdebatten hvor eldre mennesker blir anerkjent som en viktig og betydningsfull ressurs, trenger vi talskvinner og -menn som kan være tunge premissleverandører i de politiske diskusjonene. 

Passivitet er en risikosport

Uten aktiv og synlig deltagelse i samfunnsdebatten og behørig innflytelse på politiske beslutninger, vil seniorer fort ende opp som salderingspost på stramme offentlige budsjetter.  

I Bærum kommunes Helsemelding for perioden 2015-2023 sies følgende om fremtidig kvalitet og omfang på velferdstjenestene i kommunen (side 18):

Med reduserte økonomiske og menneskelige ressurser vil det ikke være mulig å yte tjenester på samme nivå som i dag. Det blir nødvendig å nærme seg nivået for forsvarlighet slik det er definert av lovverket.

Om du synes vårt arbeid som politisk aktør er viktig oppfordrer vi deg til å Bli med!