Hovedutvalg for aldring og mestring (ALME)

Hva er ALME?

Bærum er en stor kommune med nesten 130 000 innbyggere. Den politiske styringen av en så stor kommune krever hundrevis av gode politiske belutninger hvert år, særlig innenfor velferdsområdet. Kommunestyret har derfor opprettet flere utvalg, råd og komiteer som skal fungere som forberedende organ for saker til kommunestyret innenfor ulike saksområder. I tillegg har kommunestyret delegert ansvar til disse organene for å fatte endelige beslutninger i definerte saker av et begrenset omfang.

Hovedutvalg for aldring og mestring (ALME) er ett slikt utvalg. Utvalget består av 13 faste representanter og har følgende ansvarsområder:

 • Sykehjem
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Tildeling og forvaltning
 • Forebygging og mestring

Merk: I forbindelse med kommunevalget 2023 ble tidligere Hovedutvalg for bistand og omsorg (BIOM) splittet i 2 utvalg – henholdsvis Hovedutvalg for aldring og mestring (ALME) og Hovedutvalg for helse og velferd (HEVE).

Hvilke saker jobber ALME med?

ALME skal sørge for at de tjenestene som gis innenfor bistand og omsorg, fremmer eldre innbyggernes helse og mestringsevne, slik at de kan klare seg selv og være uavhengige av det offentlige hjelpeapparatet lengst mulig. Samtidig skal ALME sikre at de som har helse- og omsorgsbehov, og rett på tjenester, mottar nødvendige tjenester med riktig kvalitet.

Hans Kristian Aag er Pensjonistpartiets medlem i ALME.

Møter i ALME

Møteplan 2024 – Hovedutvalg aldring og mestring (ALME)

Pensjonistpartiet i ALME

 • Portrettbilde
 • Hans Kristian Aag

 • Verv: Medlem av Bistand og Omsorg
 • T: 922 02 519
 • E: ha-aag@online.no
 • Portrettbilde
 • Pamela Hill Griffiths

 • Verv: Varamedlem til Bistand og Omsorg
 • T: 924 37 553
 • E: catzycat@gmail.com
 • Portrettbilde
 • Helge Bostad

 • Verv: Varamedlem til Bistand og Omsorg
 • T: 951 18 340
 • E: hebostad@online.no