Brev fra bestemor

Kategori Valgkampsaker

Avvikle Viken fylkes­kommune

Valgkampsaker

Den tvangssammenslåingen som ble foretatt av 3 uvillige fylker til Viken fylkeskommune er udemokratisk, uhensiktsmessig og ikke levedyktig.  Pensjonistpartiet vil ta knekken på dette «monsterfylket» og gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold som egne fylker. Det er viktig at man gjør…

Les mer

Stoppe utnytting av pårørende

Valgkampsaker

Pleie og omsorg i institusjoner bygges ned og eldre må bo lengre hjemme. Hjemme­tjenestene fra kommunen er ofte langt fra tilstrekkelig. For å skjøte på et mangelfullt offentlig tilbud må de pårørende trå til. Pensjonistpartiet vil introdusere en rekke tiltak for å…

Les mer

Revidere politi­reformen

Valgkampsaker

Den såkalte «nærpolitireformen» har ikke levert på det viktigste i politiets samfunnsoppdrag. Det er uakseptabelt at politiet ikke lenger har daglig tilstedeværelse i en rekke kommuner og tettsteder. Retten til trygghet skal være uavhengig av bostedsadresse.  Pensjonistpartiet vil gjeninnføre nærpoliti…

Les mer

Bedre beredskap

Valgkampsaker

Koronapandemien avslørte at vi, på en rekke områder, ikke er tilstrekkelig forberedt på alvorlig uventede hendelser og/eller krisesituasjoner som f.eks. underskudd på medisinsk pleiepersonell, manglende produksjonskapasitet for medisiner, små beredskapslagre av medisinsk utstyr, sterk avhengighet av utenlands arbeidskraft i samfunnskritiske…

Les mer

Avvikle helse­foretaks­modellen

Valgkampsaker

Pensjonistpartiet vil tilbakeføre sykehusene under folkevalgt kontroll og sette en stopper for at ansvaret for liv og helse overlates til «ansiktsløse» byråkrater som ikke må stå til ansvar ovenfor befolkningen. Lokale sykehus, som Bærum sykehus, skal finansieres og videre­utvikles som…

Les mer