Kontroll med kvaliteten av pleie- og omsorgstjenestene i Bærum

Budstikka har den siste tiden satt søkelyset på kritikkverdige forhold og flere uønskede hendelser i pleie- og omsorgstjenestene til Bærum kommune.

Selv om det blir tatt raske grep når Budstikka kommer på banen, skal det ikke være slik. Det er lovpålagt at kommunen skal ha systemer som oppdager slike ting på et tidlig tidspunkt, slik at korrektive tiltak kan iverksettes før det skjer uhell eller ulykker.

Pensjonistpartiet mener at kommunestyret må ta grep for å utbedre de svakheter i Bærum kommunes internkontrollsystem som Budstikkas reportasjer har avdekket.

Les resten av innlegget i Budstikka.