Brev fra bestemor

Stikkord Frivillighet

Seniorer bidrar!

Framtiden

Mange ildsjeler blant seniorer gjør en formidabel innsats innen frivillig arbeid. For 2016 er det samlede verdibidraget til samfunnet fra seniorer gjennom frivillighet anslått til å utgjøre 25 milliarder kroner.  Dette representerer ca. 45 000 årsverk og er f.eks. mer enn…

Les mer