Kalvøyabroen og Kadettangen by night

PPBs politiske prosjekt

Vårt politiske prosjekt

Vårt politiske prosjekt er å få flere seniorer til å engasjere seg i politikken slik at den kunnskap, erfaring og livsvisdom vi har tilegnet oss blir benyttet til å skape et bedre samfunn for oss selv og våre etterkommere.

Vårt bidrag

Pensjonistpartiet ønsker å skape bred forståelse for at seniorer har mye å bidra med for å takle de mange utfordringer som ligger foran oss. Vi aksepterer ikke oppfatningen om at vi blir avleggs, gammeldagse og/eller irrelevante bare fordi vi blir eldre.

Vi skal være med

Pensjonistpartiet mener at seniorer frimodig skal ta sin plass i det politiske landskapet, utfolde seg og gripe mulighetene. Vi insisterer på våre rettigheter, men også våre plikter. Utgangspunktet er at eldre skal behandles som alle andre grupper i samfunnet. Vi skal ikke diskrimineres, umyndiggjøres eller stakkarsliggjøres.

Vårt idégrunnlag

Pensjonistpartiet i Bærum er et verdikonservativt parti som ønsker å bevare naturen, et humant og omsorgsfullt samfunn, samt individets verdi og verdighet. Vår politikk er ikke preget av ulike typer doktriner eller «-ismer» og er uavhengig av tradisjonelle politiske skillelinjer som rødt, blått eller grønt.

Vårt politiske mantra

Verdighet, respekt, likeverd, velferd og livsglede for alle!

Ikke bare for pensjonister

Pensjonistpartiet henvender seg til alle som ønsker den modenhet og innsikt man får gjennom et levd liv mer aktivt inn i politikken. Vi arbeider mot symbolpolitikk og virkelighetsfjerne politiske løsninger som potensielt kan rasere samfunnsøkonomien og velferden til store befolknings­grupper.  

Kunnskap er ikke det samme som visdom

Kunnskap er i utgangspunktet ingenting annet enn mer eller mindre organisert informasjon. Visdom er evnen til å bruke kunnskap og livets erfaringer i kombinasjon til å tenke, handle eller skille hva som er best, riktig, sant og varig. I livets skole utvikler vi denne evnen – et viktig kjennetegn for den politikk Pensjonistpartiet fører.

Vårt varemerke

Pensjonistpartiet kjennetegnes av en ansvarlig og troverdig politikk på alle områder.

Våre tillitsvalgte demonstrerer at modenhet og erfaring er viktige kvalifikasjoner for å sikre god politisk styring mot et mer bærekraftig og rettferdig samfunn.

Vår politikk

Pragmatisk faktaorientert tilnærming, teknologiske løsninger og mobilisering av et bredt folkelig engasjement er stikkord for å finne gode løsninger på de utfordringer vi står overfor. Å tvinge enkeltmennesker til en annen livsførsel med redusert livskvalitet, vil ikke gi ønskede resultater.

Nøkkelen til å lykkes er en mer rettferdig samfunnsorden hvor redusering av velstandsgapet mellom rike og fattige inngår som et viktig element. Alle befolkningsgrupper må være med på velstandsutviklingen i samfunnet.

Globale problemstillinger, som blant annet klima og miljø, må vi løse med robuste, balanserte og forpliktende internasjonale avtaler hvor alle land bidrar. Tiltak som i hovedsak kun svekker norsk økonomi og norsk industris konkurranseevne er ikke veien å gå.

Vi tror på fremtiden!

Pensjonistpartiet er fanebærer for et positivt og optimistisk syn på fremtiden. Vi er motpol til politiske budskap med sterke innslag av elendighetsbeskrivelser, frykt og skam som reduserer livskvaliteten og fremtidstroen til stadig flere mennesker i alle aldre.