Er CAN-senteret reddet?

Kommunedirektørens forslag om å avvikle CAN-senteret (Centro Asistencial Noruego) i Altea utløste et stort engasjement hos mange. Protestene mot dette sparetiltaket har vært høylytte og tallrike.

I et innlegg i Budstikka 18. august skriver ordfører Lisbeth Hammer Krog følgende: «I Høyre ser vi hvilket unikt og helsefremmende tilbud CAN er for våre innbyggere, og jeg mener vi må ta godt vare på dette fremover».

Det store spørsmålet er om ordførerens uttalelser betyr at CAN-senteret er reddet fra avvikling?

Pensjonistpartiet håper selvsagt at ordførerens uttalelse indikerer at Høyre nå er villig til å støtte langsiktige finansieringsløsninger for CAN, men dessverre mener Pensjonistpartiet at det fremdeles er grunn til bekymring for at CAN-senteret vil bli «kasteball» i fremtidige årlige budsjettdiskusjoner.  Dette vil være svært uheldig.

Les innlegget til nestleder Hans Kristian Aag i Budstikka her.