Brev fra bestemor

Stikkord Sykehjem

God eldreomsorg er god likestillingspolitikk • Budstikka

Personer som holder hverandre i hendene

Innlegg i Budstikka onsdag 24. november 2021 av Svein Sørlie, leder Pensjonistpartiet i Bærum Bærums eldreomsorg er i endring. I kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025 legges det opp til at pleie- og omsorgstrengende i større grad skal tas…

Les merGod eldreomsorg er god likestillingspolitikk • Budstikka

Kan hjemmebaserte tjenester erstatte pleie og omsorg på institusjon? • Budstikka

– Pensjonistpartiet anser det som svært uheldig at kommune­direktøren foreslår å skyve en rekke sykehjem og omsorgsboligprosjekter ut i tid, skriver innsenderen. Her åpner ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) det nye sykehjemmet på Lindelia tidligere i måneden. FOTO: MATS SAURO HØIMYR

Innlegg i Budstikka, 15. november 2021 av Svein Sørlie, Leder Pensjonistpartiet i Bærum Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomi plan 2022-2025 er nå til politisk behandling i Bærums politiske råd og utvalg.  Forslaget inneholder en lang rekke tiltak for å…

Les merKan hjemmebaserte tjenester erstatte pleie og omsorg på institusjon? • Budstikka