CAN – Hvem sa ferie?

Flere har konkludert med at et opphold på CAN-senteret i Altea er en ferietur til Syden betalt (delvis) av Bærum kommune. Disse tar selvsagt sørgelig feil!

Et opphold på CAN dreier seg i bunn og grunn om «å bli en bedre utgave av seg selv», som «oberst» Dag Otto Lauritzen formulerer det i TV-programmet Kompani Lauritzen. Det handler om å trene seg opp slik at man, etter endt opphold på CAN, er bedre rustet til å mestre hverdagen i eget hjem.

Pensjonistpartiet håper enda flere brukere av CAN vil skrive innlegg i Budstikka og fortelle hva oppholdet på CAN har betydd for dem og hvilke resultater de har oppnådd. For i diskusjonen om CANs skjebne og fremtidig driftsmodell må også verdien av de resultater CAN oppnår, tas inn i Bærum kommunes regnestykker – ikke bare utgiftene.

Les hele innlegget i Budstikka her.