Bærum rådhus

PPBs politiske prinsipper

Hva står vi for?

PP Bærum skal kjennetegnes av:

 • en politikk styrt av livserfaring, visdom og sunn folkelig fornuft
 • en politikk basert på fakta og kunnskap – ikke populistiske slagord
 • en politikk utformet ved å lytte til våre velgere om hvordan de ønsker fremtiden skal være
 • en politikk som tar utgangspunkt i våre nedarvede kulturelle forpliktelser om å forvalte vår jord på en slik måte at vi leverer den videre til våre etter­kommere i en bedre forfatning enn da vi overtok
 • en politikk som er basert på foreldregenerasjonens omsorg og genuine ønsker om gode oppveksts­vilkår og en trygg fremtid for barn og unge
 • en politikk som ivaretar norsk næringslivs behov for stabilitet, forutsigbarhet og gode konkurranse­messige rammevilkår
 • en politikk som legger til rette for god effektivitet og høy verdiskapning i både privat og offentlig sektor
 • en politikk som vil sikre at både dagens og frem­tidens alderspensjonister får samme del av vel­standsutviklingen som andre grupper i samfunnet
 • en politikk som anerkjenner at frivillig sektor trenger mer frihet fra politisk overstyring, mindre byråkrati og et enklere regelverk for å motivere enda flere engasjerte aktører til innsats for å løse viktige oppgaver i samfunnet
 • en politikk som stiller strenge krav til effektiv bruk og forvaltning av våre skattepenger og felles­skapets ressurser
 • en politikk som vil stoppe forfallet av samfunnets infrastruktur og offentlige eiendommer ved å prioritere løpende vedlikehold og nødvendige oppgraderinger
 • en politikk som ikke er påvirket av forventninger og krav tilknyttet gaver og donasjoner fra rike enkeltpersoner, næringsliv eller andre særinteresser
 • en politikk som ikke er farget av enkeltpersoners ambisjoner om karriere innen politikken og påfølgende lukrative jobber i norsk offentlig forvaltning eller internasjonale organer

Ønsker du mer detaljert informasjon om Pensjonistpartiets politikk kan du gå videre til Vår politikk fra A til Å eller til Pensjonistpartiers Prinsipp- og handlingsprogram.