Gi gave

Gi gave

PP Bærum inviterer til dugnad!

En av PP Bærums politiske ledetråder er at vår politikk ikke skal påvirkes av forventninger og krav knyttet til gaver og donasjoner.  Vi har derfor ingen avtaler, bidrag eller donasjoner fra rike enkeltpersoner, næringsliv eller andre særinteresser.

Engasjerte enkeltpersoner, som mener at seniorers kunnskap, erfaringer og livsvisdom er viktig i politikken, inviteres imidlertid til dugnad. Vårt ønske er å etablere et solid økonomisk fundament slik at PP Bærum kan drive en god og effektiv valgkamp frem mot kommunevalget i 2023.  Målet er minst 3 representanter fra Pensjonistpartiet i Bærum kommunestyre i neste kommunestyreperiode.

Hvis du ønsker å gi bidrag kan du gjøre det til vår:

Bankkonto:  1503 85 94696
Vippskonto:  612532

Vi kan dessverre ikke ta imot anonyme gaver eller gaver fra givere som er under 18 år.

Gaver som er større enn kr 10 000,- vil bli rapportert til SSB (Statistisk sentralbyrå) i henhold til regelverket i Partiloven.

Ditt bidrag utgjør en forskjell!