Smilefjes til pleie og omsorg i Bærum?

«Smilefjesordningen» for serveringssteder trådte i kraft 1. januar 2016. Ordningen er blitt godt innarbeidet og forstått. Det fleste av oss tar vel helt automatisk en liten titt på smilefjesplakaten fra Mattilsynet som henger på eller ved inngangsdøren til kafeer og restauranter. Symbolene smilefjes, strekmunn eller sur munn gir oss enkel og grei informasjon om hvordan serveringsstedet ivaretar myndighetenes mange og strenge krav til matsikkerhet.

Burde tilsvarende metodikk benyttes for å synliggjøre kvaliteten på de pleie- og omsorgstjenester Bærum kommune leverer til sine eldre og pleietrengende?

Pensjonistpartiet i Bærum synes ISO-sertifisering er en god ide!

Les hele innlegget i Budstikka her.