Mangfold og inkludering

Bli medlem

Ditt medlemskap er viktig

Pensjonistpartiet trenger din støtte slik at vi sammen kan arbeide for å få flere representanter inn i Bærum kommunestyre – samt i de kommunale råd og utvalg hvor senior politikken utformes. Uten behørig innflytelse på politiske beslutninger vil eldre fort ende opp som salderingspost på stramme kommunale budsjetter.

For et lokalt politisk parti som vårt er det viktig å ha mange medlemmer som kan hjelpe våre tillitsvalgte med å utforme og gjennomføre en politikk som har bred forankring i befolkningen.

Dette er lokaldemokrati i praksis!

Innmeldingsskjema*

*) Medlemskontingent: kr 200,-/år

Se våre retningslinjer for personvern.