Slå ring om Bærum sykehus

Bærum sykehus må snarest ut av Vestre Viken helseforetak

Bærum sykehus (Foto: Vestre Viken HF)

I 2013 bistod konsulentfirmaet First House Drammen kommune med å posisjonere seg slik at Vestre Viken HF skulle velge å lokalisere det nye sykehuset i helseregionen til Drammen. Sentrale personer i påvirkningsarbeidet var ordfører Tore Opdal Hansen (H) samt Sylvia Listhaug og Bjarne Håkon Hansen fra First House. 

Til tross for store kontroverser rundt prosessen, med bl.a. hemmelighold av fakta, bruk av argumenter som i ettertid har vist seg å være uriktige osv., lykkes man med å påvirke Vestre Viken HF til å ta en beslutning om at sykehuset skulle lokaliseres på Brakerøya i Drammen. Dette til tross for at Bærum sykehus allerede hadde en ferdigregulert velegnet sykehustomt å bygge på.

Det rapporteres nå at budsjettrammen for det nye sykehuset i Drammen er blitt økt med 75 prosent fra 8,2 til 14 milliarder kroner. En viktig medvirkende årsak til budsjettsprekken er problematiske grunnforhold på Brakerøya – med bl.a. kvikkleire og rasfare.

Dette bør få varsellampene til å lyse i Bærum – for denne budsjettsprekken i Drammen vil utvilsomt ha en rekke negative effekter for Bærum sykehus og for Bærums befolkning.

Les mer om saken her.