CAN – Bærums politikere bør ta grep

Prøveperioden med ny driftsmodell på CAN-senteret er nå iverksatt av kommunens administrasjon. Egenandelen for opphold på CAN vil øke betydelig for mange.

Full utnyttelse av rehabiliteringskapasiteten på CAN er viktig. Pensjonistpartiet er derfor i utgangspunktet positiv til at man nå tilbyr såkalte helsefremmende opphold ved CAN-senteret i Altea til personer som har helsemessige behov, men som ikke kvalifiserer til å få tildelt rehabiliteringsopphold med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven. Hvis dette kan bidra til å fylle den smule ledige kapasiteten man i enkelte perioder har hatt ved CAN-senteret, vil dette være positivt.

Kommunedirektøren signaliserer imidlertid at nåløyet for å få tildelt rehabiliteringsplass (og opphold med den laveste egenandelssatsen) vil bli trangere. Kommunedirektøren sier i sin orientering til hovedutvalg for bistand og omsorg at «dette kan føre til at noen takker nei til opphold».

Pesjonistpartiet er bekymret for at de høye egenandelsatsene kan bli et steg i retning av en pleie- og omsorgspolitikk i Bærum hvor tykkelsen på lommeboken bestemmer hvilke muligheter man har for å kjempe seg tilbake når helsen skranter.

Pensjonistpartiet er også bekymret for at det igangsatte prøveprosjektet ser ut til å mangle klart definerte «suksesskriterier».

Les hele innlegget i Budstikka her.

Hva skal oppnås for å sikre en beslutning om at driften ved CAN skal videreføres?