Brev fra bestemor

Kategori 10 gode grunner

02 Et parti for alle

Pensjonistpartiet henvender seg til alle som ønsker den modenhet og innsikt man får gjennom et «levd liv» mer aktivt inn i politikken.  Vi arbeider mot symbol­politikk og virkelighetsfjerne politiske løsninger som potensielt kan rasere samfunnsøkonomien og velferden til store befolkningsgrupper.

Les mer