Brev fra bestemor

Kategori 10 gode grunner

Passivitet er en risikosport

Uten seniorers behørige innflytelse på politiske beslutninger, vil viktige velferdsgoder for både yngre og eldre fort ende opp som salderingsposter på stramme offentlige budsjetter når hårdhendte prioriteringer må foretas. Seniorer må opptre som en mer samlet politisk gruppering, slik at…

Les merPassivitet er en risikosport

Seniorer skal være med

Seniorer må finne sin plass i det politiske landskapet, utfolde seg og utnytte mulighetene som finnes Oppfatningen, om at vi blir avleggse og/ eller irrelevante bare fordi vi blir eldre, er feil. Eldre skal behandles som den ressurs de faktisk…

Les merSeniorer skal være med

Vi tror på fremtiden

Pensjonistpartiet er fanebærer for et positivt og optimistisk syn på frem tiden. Vi er motpol til politiske budskap med sterke innslag av hysteri, elendighetsbeskrivelser, frykt og skam som reduserer fremtidstroen til stadig flere mennesker.

Les merVi tror på fremtiden

Blokkuavhengighet

Pensjonistpartiet fører en politikk som er frikoblet fra tradisjonelle politiske skillelinjer som rødt, grønt eller blått. Politikken er heller ikke preget av ulike doktriner eller «ismer». Fokus er å finne løsninger som de fleste kan identifisere seg med uavhengig av…

Les merBlokkuavhengighet