Offentlig ordskifte

Artikler

Kommunevalget 2023

Valg

Kjære alle dere som stemte på oss! Så er kommunevalget 2023 over, stemmene er talt opp og mandatene i kommunestyret fordelt. Vi konstaterer at Pensjonistpartiet i Bærum har gjort et greit valg og at Kjell-Ole Heggland starter på sin tredje…

Er CAN-senteret reddet?

Kommunedirektørens forslag om å avvikle CAN-senteret (Centro Asistencial Noruego) i Altea utløste et stort engasjement hos mange. Protestene mot dette sparetiltaket har vært høylytte og tallrike. I et innlegg i Budstikka 18. august skriver ordfører Lisbeth Hammer Krog følgende: «I…

Majones på Grandiosa?

I et innlegg i Budstikka 29. august stilte nestleder Hans Kristian Aag spørsmål om rikspolitikerne burde holde seg unna kommunevalgkampen. (Les innlegget her). Spørsmålet var betimelig for vi konstaterer at våre mest kjente politikere nå tar opp sentrale lokalpolitiske spørmål…

Rikspolitikk i kommunepolitikken

Valg

Bør rikspolitikerne holde seg unna i kommunevalgkampen? Av: Hans Kristian Aag, Nestleder Pensjonistpartiet i Bærum Nå i valgkampen før kommunevalget får vi stadig opplevelser som dette: Erna Solberg kjører fra sted til sted i en «personalisert» buss, Jonas Gahr Støre…

Møt Pensjonistpartiet i Bærum under valgkampen 2023

Dato – Tid – Sted – Arrangement – Deltaker(e) PPB – Kommentarer: 21.08. kl 12:00 Henie Onstad Seniorsenter – Paneldebatt – Kjell Ole Heggland 23.08. kl 11.30 Østerås Seniorsenter – Paneldebatt – Kjell Ole Heggland 25.-27.08. Sandvika – utenfor Rådhuset…

Vår førstekandidat: Kjell-Ole Heggland

Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara

Alder: 56 årBosted: RykkinnSivilstand: Gift, 2 barnUtdannelse: SiviløkonomYrkesbakgrunn: Selvstendig næringsdrivende med bak grunn fra oljebransjen og internasjonal skipsfart. Kjell-Ole Heggland er styremedlem i PP Bærum og har vært partiets representant og gruppeleder i kommunestyret i 8 år. Han er utdannet…

Vår andrekandidat: Hans Kristian Aag

Hans Kristian Aag Foto: RefleXon/Antara

Alder: 72 årBosted: KolsåsSivilstand: Gift, 2 barnUtdannelse: Cand. Oecon Yrkesbakgrunn: Arbeidet i NHO-systemet med bl.a. ansvar for medlemsrekruttering, markedsunder søkelser og dataanalyser. Hans Kristian Aag er nestleder i PP-Bærum og har vært partiets representant i hovedutvalg for bistand og omsorg…

Vår tredjekandidat: Pamela Hill Griffiths

Pamela Hill Griffiths

Alder: 72 årBosted: HaslumSivilstand: Gift, 2 barnUtdannelse: Gymnas og utdannelse innen ledelseYrkesbakgrunn: Forfatter, poet pluss mange ulike type jobber innen service- og helsesektoren. Pamela er styremedlem i PP Bærum. I tillegg er hun personlig vararepresentant for Svein Sørlie i Eldrerådet…