Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara

Høyres valgkampbløff om Bærum sykehus

I 2015 var Bærum sykehus en sentral sak i valgkampen i forkant av kommunevalget. Bekymringen hos befolkningen, for de mange alarmerende meldingene som kom fra ulikt hold om tilstandene på Bærum sykehus, var stor. Sykehuset ble åpenbart nedprioritert av styret i Vestre Viken HF for å finansiere bygging av nytt sykehus i Drammen.

Pensjonistpartiet, ved Kjell-Ole Heggland, var en av hovedtalsmennene for at Bærum sykehus måtte ut av Vestre Viken HF og re-etableres med eget styre, egen økonomi og lokal kontroll over tjenestetilbudet til Asker og Bærums befolkning. Våre synspunkter møtte stor støtte i befolkningen.

Drøye 2 uker før valgdagen (den 26. august 2015) rykket ordførerne i Asker og Bærum, Lene Conradi (H) og Lisbeth Hammer Krog (H), ut i Budstikka og annonserte at de støttet en «Vestre Viken-exit» og at de ville påvirke sin partikollega Helseminister Bent Høie (H) til å gi Bærum sykehus «full frihet».

De fleste trodde da at saken var «vunnet», men som kjent skjedde det ingen løsrivelse.

Som «plaster på såret» besluttet styret i Vestre Viken HF i 2017 at det skulle gjennomføres at 10-års oppgraderings prosjekt av Bærum sykehus. En del helt nødvendig vedlikehold er gjennomført, men dette prosjektet er nå blitt dramatisk nedskalert. Oppgitt årsak: kostnadsoverskridelsene ved byggingen av nye Drammen sykehus.

Med dette bakteppet fremstår nå utspillet i 2015 fra ordførerne i Asker og Bærum som en valgkampbløff.

Les innlegg om vedlikehold/ oppgradering av Bærum sykehus her.

Les innlegg om valgkampbløffen her.