Bli frivillig

Et ansvar for å bidra

PP Bærum vet at de fleste av de vi henvender oss til, har stått på og gjort sin plikt i mange år i et hektisk liv med barn, familie, jobb og alskens gjøremål fra morgen til kveld. At man skal kunne nyte sitt otium som senior er for oss en selvfølge, men det betyr ikke nødvendigvis at vi skal slutte å bidra med vår kunnskap og våre erfaringer til å skape en bedre fremtid. I PP Bærum føler vi et ansvar for å gi vår opparbeidede livsvisdom videre til beste for kommende generasjoner.

Bordet fanger?

«Nei – vi tilpasser oss deg og dine behov!»

PP Bærum forstår at de fleste seniorer hegner om den frihet vi har til å gjøre de ting vi drømte om i yngre år.  For å gjøre det helt klart – vi forventer ikke at du skal forsake aktiviteter som du synes er hyggelige og meningsfylte selv om du engasjerer deg hos oss.  Hvorvidt dette er reiser, opplevelser, idrett- og treningsaktiviteter, familie og venner, tid på hytta, osv. er for så vidt ikke så interessant.  I dagens kommunikasjons samfunn kan mye gjøres selv om de som deltar i arbeidet ikke fysisk befinner seg på samme sted. Mange av de oppgaver PP Bærum trenger hjelp til, er av en slik art at de kan utføres selv om du f.eks. befinner deg på hytta.

Kommunevalget 2023

PP-Bærum gjorde et godt kommunevalg i 2019. Kjell Ole Heggland sikret sin plass i kommunestyret med god margin og vi var ikke langt unna mandat nummer 2. I kjølevannet av det gode valget sikret Pensjonistpartiet seg viktige plasser i både eldrerådet og hovedutvalget for bistand og omsorg (BIOM).

Forutsetningene for å gjøre et enda bedre valg i 2023 er absolutt tilstede. Vi håper selvsagt at mange vil være med oss i våre anstrengelser med å få en sterk gruppe fra Pensjonistpartiet inn i Bærum kommunestyre ved valget i 2023.  Kan du ikke bidra aktivt håper vi i det minste at du vil gi ditt bidrag gjennom medlemskap og/ eller gaver til PP Bærum.

En av våre politiske ledetråder er at det er våre medlemmer og våre velgere som skal bestemme hvilken politikk som skal føres.  En stor og aktiv medlemsmasse er et viktig element for å sikre en politikk som har bred folkelig forankring.  Dette gir også viktig støtte til de ildsjeler som har tid og anledning til å bruke mer av sin tid på å skape et bedre samfunn for oss alle.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvordan du ønsker å bidra!