Bærum sykehus – upresist fra KrF

Svar fra Pensjonistpartiets gruppeleder i kommunestyret, Kjell-Ole Heggland, til Elisabeth Aukrust (Bærum KrF) som i et innlegg i Budstikka 5. september hevder at «Bærum sykehus lever i beste velgående!»
Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara
Kjell-Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara

Med utgangspunkt i styreprotokollene for Vestre Viken HF fremlegger Kjell-Ole Heggland noen urovekkende konsekvenser for Bærum sykehus av de massisve kostnadsoverskridelsene for byggingen av det nye regionsykehuset i Drammen.

Videre, da alle pasientforløp starter i kommunen og avsluttes i kommunen vil det derfor være hensiktsmessig å samordne hele helsetjenesten under kommunal kontroll. Dersom Bærum sykehus fristilles fra Vestre Viken HF kan store synergieffekter realiseres.

Les hele innlegget til Kjell-Ole Heggland her.