Brev fra bestemor

Kategori Kriminalitet og justis

Revidere politi­reformen

Valgkampsaker

Den såkalte «nærpolitireformen» har ikke levert på det viktigste i politiets samfunnsoppdrag. Det er uakseptabelt at politiet ikke lenger har daglig tilstedeværelse i en rekke kommuner og tettsteder. Retten til trygghet skal være uavhengig av bostedsadresse.  Pensjonistpartiet vil gjeninnføre nærpoliti…

Les mer