Valg

Stortingsvalget 2021

13. september er det stortingsvalg. Viken fylkeskommune er ved dette valget delt i 3 valgdistrikter som i hovedsak følger de gamle fylkesgrensene Akershus, Buskerud og Østfold. Pensjonistpartiet i Viken stiller lister i alle 3 valgdistriktene.

10 gode grunner for å velge Pensjonistpartiet

Velkommen til vår informasjonsside om valget. Her vil du i tiden frem mot valgdagen finne mye nyttig informasjon om Pensjonistpartiets politikk, våre kandidater og om valgkampaktiviteter i Bærum. Klikk for å se vår godkjente valgliste i Akershus

Våre kandidater i Akershus

John John Bruseth 1. kandidat i Akershus

1. kandidat
John John Bruseth

Journalisten, forfatteren, artisten og filantropen ser muligheter og løsninger der de fleste andre bare ser begrensninger og problemer. Opprinnelig fra Ålesund, men har de siste 12 årene vært bosatt på Fornebu.

Henning Johan Mørk 2. kandidat i Akershus

2. kandidat
Henning Johan Mørk

Født, oppvokst og bosatt på Holmsbu, diplomatisk og pragmatisk, og hans hovedfokus har alltid vært de ansattes og deres familiers ve og vel.

Arild Jahren 3. kandidat i Akershus Foto: Saltermark

3. kandidat
Arild Jahren

Platearbeider med engasjement i kommunale råd og utvalg for funksjonshemmede og helse, omsorg og seniorpolitikk i Nordre Follo.

Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara

4. kandidat
Kjell Ole Heggland

PP Bærums representant i kommunestyret vil med god politisk teft og overbevisende argumentasjon sikre gjennomslag for partiets politikk.

Saker vi kjemper for

Tennene er en del av kroppen

av Kjell Sandanger; styremedlem Asker Pensjonistparti Regelmessig tannpleie er viktig for å ivareta en god helse. Det gjelder for alle aldersgruppe over 20 år. I dag gruer mange nordmenn seg for å gå til tannlegen,…

Fortsett å lese

Avvikle Viken fylkes­kommune

Den tvangssammenslåingen som ble foretatt av 3 uvillige fylker til Viken fylkeskommune er udemokratisk, uhensiktsmessig og ikke levedyktig.  Pensjonistpartiet vil ta knekken på dette «monsterfylket» og gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold som egne fylker. Det…

Fortsett å lese

Stoppe utnytting av pårørende

Pleie og omsorg i institusjoner bygges ned og eldre må bo lengre hjemme. Hjemme­tjenestene fra kommunen er ofte langt fra tilstrekkelig. For å skjøte på et mangelfullt offentlig tilbud må de pårørende trå til. Pensjonistpartiet vil introdusere…

Fortsett å lese

Revidere politi­reformen

Den såkalte «nærpolitireformen» har ikke levert på det viktigste i politiets samfunnsoppdrag. Det er uakseptabelt at politiet ikke lenger har daglig tilstedeværelse i en rekke kommuner og tettsteder. Retten til trygghet skal være uavhengig av…

Fortsett å lese

Bedre beredskap

Koronapandemien avslørte at vi, på en rekke områder, ikke er tilstrekkelig forberedt på alvorlig uventede hendelser og/eller krisesituasjoner som f.eks. underskudd på medisinsk pleiepersonell, manglende produksjonskapasitet for medisiner, små beredskapslagre av medisinsk utstyr, sterk avhengighet…

Fortsett å lese

Avvikle helse­foretaks­modellen

Pensjonistpartiet vil tilbakeføre sykehusene under folkevalgt kontroll og sette en stopper for at ansvaret for liv og helse overlates til «ansiktsløse» byråkrater som ikke må stå til ansvar ovenfor befolkningen. Lokale sykehus, som Bærum sykehus,…

Fortsett å lese

Viktige lenker

Handlingsprogram
Supersenior50+
Helt med hjerte
Valg i Bærum

Senior­film – Film­festialen for seniorer 2021