Blokkuavhengighet

Pensjonistpartiet fører en politikk som er frikoblet fra tradisjonelle politiske skillelinjer som rødt, grønt eller blått. Politikken er heller ikke preget av ulike doktriner eller «ismer». Fokus er å finne løsninger som de fleste kan identifisere seg med uavhengig av tidligere politisk tilknytning.