Vi er IKKE et «Ett-saks-parti»

Pensjonistpartiet er brennende opptatt av alle politiske saker som er viktige for seniorer, men vi er også forkjempere for en politikk med fokus på gode levekår og en trygg fremtid for alle befolkningsgrupper. Vårt overordnede mål er å sørge for at kommende generasjoner får et enda bedre liv og enda flere muligheter enn det vi fikk.