Passivitet er en risikosport

Uten seniorers behørige innflytelse på politiske beslutninger, vil viktige velferdsgoder for både yngre og eldre fort ende opp som salderingsposter på stramme offentlige budsjetter når hårdhendte prioriteringer må foretas. Seniorer må opptre som en mer samlet politisk gruppering, slik at vi får den påvirkningskraft på styringen av samfunnet vi har krav på i henhold til vanlige demokratiske spilleregler.