Kjell Ole Heggland 4. kandidat i Akershus

Kjell-Ole er siviløkonom og driver nå som selvstendig næringsdrivende.  Han har bakgrunn fra oljebransjen og internasjonal skipsfart hvor han blant annet har opparbeidet bred erfaring i kompliserte kommersielle forhandlinger om avtaler med store økonomiske konsekvenser.   

Kjell-Ole er opptatt av etikk i politikken og spesielt hvordan Bærums politikere og administrasjon best skal ivareta interessene til Bærums befolkning i de mange avtaler Bærum kommune inngår med omliggende kommuner, fylkeskommunen og Staten for å løse viktige felles samfunnsoppgaver.

Med god politisk teft og overbevisende argumentasjon vil han fortsette å sikre gjennomslag for Pensjonistpartiets politikk.

Les også: Hvilke krav skal vi stille til våre fremste tillitsvalgte?