Seniorer skal være med

Seniorer må finne sin plass i det politiske landskapet, utfolde seg og utnytte mulighetene som finnes Oppfatningen, om at vi blir avleggse og/ eller irrelevante bare fordi vi blir eldre, er feil. Eldre skal behandles som den ressurs de faktisk er for samfunnet vi skal hverken diskrimineres, umyndiggjøres eller stakkarslig-gjøres. Vi insisterer på våre rettigheter, men også våre plikter.