Forkjemper for lokaldemokratiet

I en politisk hverdag hvor internasjonale organisasjoner, storting, statsadministrasjon og fylkeskommuner stadig oftere overkjører lokaldemokratiet, er vår politiske prioritet å lytte til hva våre velgere ønsker. Vi
kjemper mot at en relativt liten gruppe mennesker skal få diktere hva som er god smak, rette holdninger og en tidsriktig livsstil.