Hvorfor ønsker vi å styrke seniorsentrene i Bærum?

Bærums seniorsentre er viktige. Her er noen grunner til at Pensjonistpartiet ønsker øket satsing på Bærums seniorsentre:

Sosialt fellesskap:

Seniorsentrene er en fin arena for eldre voksne til å møte jevnaldrende og til å delta i sosiale aktiviteter. Etter hvert som mennesker blir eldre, oppleves ofte at det sosiale nettverket krymper – spesielt hvis venner og familie flytter eller dør. Ved å delta i seniorsenteraktiviteter kan man bygge nye vennskap og unngå følelsen av isolasjon, ensomhet og depresjon.

Aktiviteter og trening:

Seniorsentrene tilbyr et bredt spekter av aktiviteter og programmer som er tilpasset eldre voksne. Dette kan inkludere alt fra fysiske øvelser og dans til kulturelle arrangementer, hobbygrupper og utflukter. Å opprettholde et aktivt og engasjert liv kan bidra til å forbedre den generelle fysiske og mentale helsen.

Helsestøtte:

Flere seniorsentre tilbyr helse- og velværeprogrammer som kan hjelpe eldre voksne med å overvåke og forbedre sin helse. Dette kan inkludere helsesjekker, rådgivning om kosthold og ernæring, informasjon om sykdomsforebygging og til og med støtte for å håndtere kroniske tilstander.

Informasjon og tjenester:

Senior sentre fungerer ofte som en viktig ressurs for informasjon og tjenester. De kan tilby veiledning om trygdeytelser, boligmuligheter, transport og andre tjenester som er spesielt relevante for eldre.

Utfordre aldersstereotyper:

Seniorsentrene gir seniorer en mulighet til å vise at alder ikke begrenser deres potensial. Det er et sted hvor man kan fortsette å lære, vokse og bidra til samfunnet gjennom frivillig arbeid og andre initiativer.

Underholdning og kultur:

Mange seniorsentre arrangerer kulturelle tilstelninger, konserter, kunstutstillinger og lignende aktiviteter. Dette gir eldre voksne muligheten til å oppleve kunst og kultur, som kan berike livet og gi glede.

Hjelp til pårørende:

For pårørende kan seniorsentrene også være til hjelp ved å gi avlastning og støtte i omsorgsrollen. Når eldre deltar i aktiviteter på sentrene, kan pårørende få nødvendig tid til hvile og egne gjøremål.

Kort oppsummert:

Samlet sett spiller seniorsentrene en viktig rolle i å forbedre livskvaliteten til eldre voksne ved å tilby et trygt og støttende miljø der man kan delta i meningsfulle aktiviteter, bygge sosiale bånd og få tilgang til viktige ressurser.  Alt dette er viktige faktorer i å gjennomføre strategien om at eldre skal klare seg selv og bo lengre hjemme i egen bolig.

Derfor ønsker Pensjonistpartiet i Bærum:

  1. å etablere flere seniorsentre (bl.a. i Sandvika – hvor seniorsenteret må få tildelt egne lokaliteter i Kommunegården)
  2. å prioritere mer ressurser til å bygge opp enda flere tjeneste- og aktivitetstilbud – samt utvide seniorsentrenes fasiliteter på de steder hvor det er behov for det
  3. å tilrettelegge/ utvide sentrenes uteområder for flere fysiske uteaktiviteter hele året
  4. å styrke tilbringertjenestene – spesielt for brukere med redusert mobilitet