Størrelse er viktig, men ikke avgjørende

Våre tillitsvalgte er til stede på alle politiske arenaer hvor praktisk politikk utformes med fakta, klare meninger og velbegrunnede standpunkter. Gjennom god innsikt, konstruktive forhandlinger og hensiktsmessige allianser sikres gjennomslag for Pensjonistpartiets synspunkter.