PPB Pleie- og omsorgssjokket

Flere sykehjemsplasser i Bærum må prioriteres

Kriteriene for å få sykehjemsplass på sykehjem er strenge. Dette gir seg utslag i at beboerne på sykehjem i Bærum er gjennomgående sykere og mer hjelpetrengende enn i de storkommunene Bærum samarbeider med.

Til tross for dette foreslår kommunedirektøren å redusere dekningsgraden på sykehjemsplasser i årene fremover (dekningsgrad = antall sykehjemplasser i forhold til personer med alder 80+). Frem mot 2040 forventes bort i mot en fordobling av antall personer i denne aldersgruppen i Bærum. Mao. – for å opprettholde dekningsgraden må man bygge mange nye sykehjemsplasser de neste årene (øke antallet til det dobbelte).

Pensjonistpartiet i Bærum ønsker en realitetsorientert diskusjon om det virkelig er forsvarlig å gjøre «nåløyet» for sykehjemsplass i Bærum trangere enn det er i dag? Vi frykter at den nedbyggingen av kapasiteten på sykehjemsplasser som det legges opp til, vil resultere i at stadig flere alvorlig syke og demente må tas hånd om av kommunens hjemmetjenester og/eller de pårørende.

Les hele innlegget i Budstikka her.