Henning Johan Mørk 2. kandidat i Akershus

2. kandidat er Henning Johan Mørk – født, oppvokst og bosatt på Holmsbu, Hurum.

Henning har hatt en yrkeskarriere i oljeindustrien innenfor det tekniske og Helse Miljø og Sikkerhet (HMS). Han har vært ansvarlig for oppfølging av byggeprosjekter i alle faser fra innledende anbudsarbeid til riggene er ferdige bygget og i full operasjon. Han har følgelig en solid erfarings bakgrunn fra norsk næringsliv og mange av de store internasjonale bedriftene som er viktige under­leverandører til norsk oljeindustri.

Et av Hennings fremste kjennetegn er at han er diplomatisk og pragmatisk når det er fornuftig og formålstjenlig, men «tøff som toget» når det er nødvendig. Hans hovedfokus har alltid vært ve og vel for de ansatte og deres familier.

Les også: Hvilke krav skal vi stille til våre fremste tillitsvalgte?