Vi tror på fremtiden

Pensjonistpartiet er fanebærer for et positivt og optimistisk syn på frem tiden. Vi er motpol til politiske budskap med sterke innslag av hysteri, elendighetsbeskrivelser, frykt og skam som reduserer fremtidstroen til stadig flere mennesker.