Valgkampsaker

Bedre beredskap

Koronapandemien avslørte at vi, på en rekke områder, ikke er tilstrekkelig forberedt på alvorlig uventede hendelser og/eller krisesituasjoner som f.eks. underskudd på medisinsk pleiepersonell, manglende produksjonskapasitet for medisiner, små beredskapslagre av medisinsk utstyr, sterk avhengighet av utenlands arbeidskraft i samfunnskritiske funksjoner, osv. 

Pensjonistpartiet vil gjøre noe med dette. Dette inkluderer tiltak på en rekke områder. Bl.a. vi vil forhindre ytterligere svekkingen av selvforsyningsgraden av mat med å introdusere en strengere praksis for vern av dyrket / dyrkbar mark mot uvettig utbygging.