Valgkampsaker

Stoppe utnytting av pårørende

Pleie og omsorg i institusjoner bygges ned og eldre må bo lengre hjemme. Hjemme­tjenestene fra kommunen er ofte langt fra tilstrekkelig. For å skjøte på et mangelfullt offentlig tilbud må de pårørende trå til.

Pensjonistpartiet vil introdusere en rekke tiltak for å bedre kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene, legge forholdene bedre til rette for de pårørende og kompensere disse økonomisk for den viktige arbeidsinnsatsen som gjøres.

Les mer om bakgrunnen i Pleie- og omsorgssjokket.