Valgkampsaker

Revidere politi­reformen

Den såkalte «nærpolitireformen» har ikke levert på det viktigste i politiets samfunnsoppdrag. Det er uakseptabelt at politiet ikke lenger har daglig tilstedeværelse i en rekke kommuner og tettsteder. Retten til trygghet skal være uavhengig av bostedsadresse. 

Pensjonistpartiet vil gjeninnføre nærpoliti med lokal ledelse som er tilstede i nærområdene hvor folk bor 24/7 bl.a. i Asker og Bærum.