Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara

Vår førstekandidat: Kjell-Ole Heggland

Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara
Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara

Alder: 56 år
Bosted: Rykkinn
Sivilstand: Gift, 2 barn
Utdannelse: Siviløkonom
Yrkesbakgrunn: Selvstendig næringsdrivende med bak grunn fra oljebransjen og internasjonal skipsfart.

Kjell-Ole Heggland er styremedlem i PP Bærum og har vært partiets representant og gruppeleder i kommunestyret i 8 år.

Han er utdannet siviløkonom og driver nå som selvstendig næringsdrivende. Med sin bakgrunn fra oljebransjen og internasjonal skipsfart har Kjell-Ole opparbeidet bred erfaring med kompliserte kommersielle forhandlinger om avtaler med store økonomiske konsekvenser.

Kjell-Ole er opptatt av etikk i politikken og spesielt hvordan Bærums politikere og administrasjon best skal ivareta interessene til Bærums befolkning i de mange avtaler Bærum kommune inngår med omliggende kommuner, fylkeskommunen og Staten for å løse viktige felles samfunnsoppgaver.

Med god politisk teft og overbevisende argumentasjon vil han fortsette å sikre gjennomslag for Pensjonistpartiets politikk.