Årsmøte 2022

Varsel om årsmøte

Årsmøtet for Pensjonistpartiet i Bærum avholdes mandag 5. februar 2024 kl. 18:00.

Møtested: Bekkestua bibliotek

Frist for å melde saker man ønsker behandlet på årsmøtet er mandag 22. januar 2024.

E-post: post@pp-baerum.no
Brev: Pensjonistpartiet i Bærum, Postboks 9, 1332 Østerås

Innkalling med saksliste vil bli sent ut mandag 29. januar 2024

Med vennlig hilsen
for styret i Pensjonistpartiet i Bærum

Svein Sørlie, styreleder