Valg

Kommunevalget 2023

Kjære alle dere som stemte på oss!

Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara
Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara

Så er kommunevalget 2023 over, stemmene er talt opp og mandatene i kommunestyret fordelt.

Vi konstaterer at Pensjonistpartiet i Bærum har gjort et greit valg og at Kjell-Ole Heggland starter på sin tredje periode i kommunestyret i Bærum.

Det betyr at våre velgere vil være representert av en meget rutinert og erfaren politiker som vet hvordan han på best måte skal få gjennomslag for partiets kjernesaker i praktisk politisk arbeid. Vi ønsker Kjell-Ole og resten av kommunestyregruppen lykke til.

En av grunnpilarene i vår politikk er at vår fremste oppgave er å lytte til hva våre velgere ønsker. Dersom du har synspunkter på aktuelle politiske spørsmål eller har ønsker om spesifikke saker som vi bør ta opp, så hører vi gjerne fra deg. En god dialog med våre velgere er en forutsetning for at vi kan gjøre en god jobb for dere.

Takk for at dere stemte på oss!

Med vennlig hilsen

Svein Sørlie, styreleder