Møt Pensjonistpartiet i Bærum under valgkampen 2023

Dato – Tid – Sted – Arrangement – Deltaker(e) PPB – Kommentarer:

21.08. kl 12:00 Henie Onstad Seniorsenter – Paneldebatt – Kjell Ole Heggland

23.08. kl 11.30 Østerås Seniorsenter – Paneldebatt – Kjell Ole Heggland

25.-27.08. Sandvika – utenfor Rådhuset – Sandvika Byfest – Styret – Besøk oss i teltet vårt på «politisk torg»

26.08. kl 16.30 Kunnskapssenteret/ kommunegården – Politisk debatt – Kjell Ole Heggland – Arr: Sykepleierforbundets fellesorganisasjon

28.08. kl 19.00 Kunnskapssenteret/ kommunegården – Debatt om tro og livssyn – Kjell Ole Heggland – Arr: Bærum Tro- og Livssynsforum

29.08. kl 19.00 Fornebupiloten eller Aker arena – Paneldebatt – Kjell Ole Heggland

30.08. kl 18.00 Kunnskapssenteret/ kommunegården – Møte om natur- og kulturvern – Kjell Ole Heggland

06.09. kl 12.00 Rykkinn Seniorsenter – Paneldebatt – Kjell Ole Heggland