Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Velkommen til vår informasjonsside om valget. Her vil du i tiden frem mot valgdagen, mandag 11. september, finne mye nyttig informasjon om Pensjonistpartiets politikk, våre kandidater og om valgkampaktiviteter i Bærum.

Ungdommelig idealisme og høy selvtillit må få brynt seg på innsikt og livserfaring!

Vi husker vel alle den perioden i vårt liv da vi hadde usvikelig tro på at vi eide alle de riktige svarene, og at våre løsninger var de eneste rette.

At yngre mennesker utfordrer etablerte sannheter er normalt og riktig, men i dagens digitaliserte verden, med bl.a. omfattende bruk av sosiale medier, har aktivister av ulik støpning og fasong mye større gjennomslagskraft enn vi hadde da vi sloss for våre ideer. Tusenvis av mennesker kan mobiliseres i løpet av sekunder med noen få tastetrykk. Presset som skapes kan bli enormt.

Skal vi gå videre inn i fremtiden med gode og bærekraftige løsninger, må ungdommelig idealisme og høy selvtillit få brynt seg på seniorer som har erfart at virkeligheten er langt mer kompleks og langt mindre uselvisk enn det man trodde i yngre år.

For å skape balanse og finne gode løsninger for fremtiden, må dagens seniorer engasjere seg i langt større grad enn hva våre foreldre behøvde.

Hvorfor stemme Pensjonistpartiet ved kommune­valget i Bærum?

Tradisjonelle politiske skillelinjer i rikspolitikken er ofte lite relevante i kommunevalget. Fokus i kommunepolitikken bør være på lokale saker og problemstillinger, som angår deg og ditt nærmiljø.

Det er mange eksempler på at det er motsetning mellom de løsninger som er best for Bærums befolkning og de politiske kompromisser de store landsdekkende partiene må inngå – for å tilfredsstille velgere i andre deler av landet og/eller oppfylle partiets forpliktelser i alskens politiske «hestehandler». Dette «politiske spillet» legger ofte sterke føringer for lokalavdelingene.

Pensjonistpartiet i Bærum har ingen bindinger som hindrer oss i å lytte til Bærums befolkning – om hvordan du ønsker kommunen vår skal se ut i fremtiden.

Vår prioritet er alltid hva som er best for Bærum.

Våre kandidater

Hans Kristian Aag Foto: RefleXon/Antara
2. kandidat
Hans Kristian Aag

Hans Kristian Aag er nestleder i PP-Bærum og har vært partiets representant i hovedutvalg for bistand og omsorg (BIOM) i 4 år.

Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara
1. kandidat
Kjell Ole Heggland

Kjell-Ole Heggland er styremedlem i PP Bærum og har vært partiets representant og gruppeleder i kommunestyret i 8 år.

Pamela Hill Griffiths
3. kandidat
Pamela Hill Griffiths

Pamela er styremedlem i PP Bærum. I tillegg er hun personlig vararepresentant for Svein Sørlie i Eldrerådet og vararepresentant for Pensjonist-partiet til både kommunestyret og hovedutvalget for bistand og omsorg (BIOM).

Pensjonistpartiet i den lokale debatten

Les et utvalg innlegg fra Pensjonistpartiet i den lokale debatten om noen sentrale politiske temaer:

CAN-senteret/ rehabili­­tering

Bærum sykehus

Utbygging og areal­politikk

Pleie- og omsorgs­tjenestene

Handlingsprogram
Her kan du møte oss!
Valget i Bærum