Pamela Hill Griffiths

Vår tredjekandidat: Pamela Hill Griffiths

Pamela Hill Griffiths
Pamela Hill Griffiths (foto: Knut Bjerke)

Alder: 72 år
Bosted: Haslum
Sivilstand: Gift, 2 barn
Utdannelse: Gymnas og utdannelse innen ledelse
Yrkesbakgrunn: Forfatter, poet pluss mange ulike type jobber innen service- og helsesektoren.

Pamela er styremedlem i PP Bærum. I tillegg er hun personlig vararepresentant for Svein Sørlie i Eldrerådet og vararepresentant for Pensjonist-partiet til både kommunestyret og hovedutvalget for bistand og omsorg (BIOM).

Pamela Hill Griffiths er en aktiv dame mange «jern i ilden». Kort oppsummert en fargerik «tusen-kunstner» med et stort hjerte for både eldre og de i samfunnet som ikke har det så bra. Hun er bl.a. nestleder i «Mental Helse Bærum» og styremedlem i Stiftelsen Villa Walle.

Pamela er en flittig bidragsyter på Budstikkas debattsider. Hennes innlegg er ofte preget av humor og overraskende innfallsvinkler som får frem det underliggende alvoret i de saker hun er opptatt av.