Hans Kristian Aag Foto: RefleXon/Antara

Vår andrekandidat: Hans Kristian Aag

Hans Kristian Aag Foto: RefleXon/Antara
Hans Kristian Aag Foto: RefleXon/Antara

Alder: 72 år
Bosted: Kolsås
Sivilstand: Gift, 2 barn
Utdannelse: Cand. Oecon Yrkesbakgrunn: Arbeidet i NHO-systemet med bl.a. ansvar for medlemsrekrut
tering, markedsunder søkelser og dataanalyser.

Hans Kristian Aag er nestleder i PP-Bærum og har vært partiets representant i hovedutvalg for bistand og omsorg (BIOM) i 4 år.

Sentralt i Hans Kristians politiske fokus er hans klare budskap om at man ikke skal akseptere at andre mener vi blir avleggs, utdatert og/eller irrelevant kun fordi vi blir eldre. Det må bli større forståelse for at eldre mennesker har erfaringer og kompetanse som samfunnet trenger.

Hans Kristian er spesielt opptatt av den digitale utviklingen og hvordan datateknologi og digitalisering påvirker hverdagen til eldre mennesker som av ulike grunner ikke klarer å henge med på de raske forandringene. Han er en viktig ressursperson for å sikre at den stadig økte satsing på velferdsteknologi innen helse og omsorgsektoren først og fremst skjer på brukernes premisser og ut fra deres behov.
Såkalt «digitalt utenforskap» er et raskt voksende problem som rammer stadig flere. Dette må tas på alvor.