Personer som holder hverandre i hendene

God eldreomsorg er god likestillingspolitikk • Budstikka

Innlegg i Budstikka onsdag 24. november 2021 av Svein Sørlie, leder Pensjonistpartiet i Bærum

Bærums eldreomsorg er i endring. I kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025 legges det opp til at pleie- og omsorgstrengende i større grad skal tas hånd om i egen bolig. Dekningsgraden for institusjons- og omsorgsplasse foreslås redusert.

Dersom ikke et flertall i kommunestyret velger å prioritere eldreomsorgen på en helt annen måte enn kommunedirektørens forslag legger opp til, må også pårørende til eldre i Bærum innstille seg på å bidra med stadig mer.

Spesielt aldergruppen 40-69 år drar det tyngste omsorgslasset. Dette er personer som ofte har ansvar for både unge og gamle familiemedlemmer – samtidig som de er i full jobb. Mange blir syke.

Kilde – Les hele innlegget i Budstikka: God eldreomsorg er god likestillingspolitikk • Budstikka